План заходів по запобіганню проявів корупції у виконавчому апараті районної ради на 2024 рік

Дата: 22.12.2023 11:35
Кількість переглядів: 151

План заходів по запобіганню проявів корупції у виконавчому апараті районної ради на 2024 рік

Назва заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

Систематично проводити роз’яснювальну роботу з посадовими особами виконавчого апарату районної ради з питань дотримання окремих положень Закону України „Про запобігання корупції”, Закону України „Про очищення влади”, Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”

Ємець А.В.

Усатова Є.П.

протягом року

2

Здійснювати аналіз скарг та звернень громадян до районної ради, в яких вбачаються порушення посадовими особами виконавчого апарату антикорупційного законодавства. Результати аналізу з відповідними висновками та рекомендаціями, розглядати на виробничих нарадах та вживати заходів відповідного реагування

Ємець А.В.

Усатова Є.П.

протягом року

3

Брати участь у проведенні нарад-семінарів, круглих столів з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства та обговорення виявлених і зареєстрованих фактів корупційних діянь

Усатова Є.П.

протягом року

4

Брати участь у вебінарах з питань антикорупційного законодавства, декларування посадовими особами.

Посадові особи виконавчого апарату

протягом року

4

Забезпечувати проходження навчальних курсів з антикорупційного законодавства та тестування працівників виконавчого апарату районної ради за допомогою он-лайн платформи „Prometheus”

Ємець А.В.

протягом року

5

Підготувати пам'ятки депутатам районної ради щодо особливостей складання електронної декларації у 2023 році

Ємець А.В.

Усатова Є.П.

березень – квітень

6

Надавати спеціально уповноваженому державному органу інформацію на запити про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики

Усатова Є.П.

на вимогу

7

Забезпечувати участь працівників, згідно плану підвищення кваліфікації за професійними програмами, тематичні короткотермінові семінари з питань запобігання та протидії корупції в Центр перепідготовки та  підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Полтавської області, у навчальних заходах

Ємець А.В.

згідно плану на 2024 рік

8

Вживати заходів по якісному добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору; проводити об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них обов’язків; вживати заходів по запобіганню, виявленню та усуненню конфлікту інтересів

Ємець А.В.

постійно

9

Забезпечити інформування осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, визначені Законами України „Про запобігання корупції” та „Про службу в органах місцевого самоврядування”

Ємець А.В.

постійно

10

Забезпечити виконання вимоги щодо проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій посадових осіб органів місцевого саморвядування відповідно до ст.56 Закону України „Про запобігання корупції”  та ст.57 „Порядок проведення спеціальної перевірки” затвердженого Указом Президента України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VI

Ємець А.В.

постійно

11

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного  правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

Усатова Є.П.

у разі потреби

12

Надавати районній державній адміністрації аналітичну інформацію щодо виконання Закону України „Про запобігання корупції”

Ємець А.В.

на вимогу

13

Забезпечити своєчасне подання посадовими особами виконавчого апарату районної ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно за 2023 рік

Посадові особи виконавчого апарату

З 20 по 31 березня 2024 року

14

З метою прозорості і відкритості у діяльності виконавчого апарату районної ради висвітлювати роботу працівників виконавчого апарату районної ради та вчинені ними порушення антикорупційного законодавства і застосовані до правопорушників адміністративні заходи

Ємець А.В.

протягом року

15

Негайно реагувати на повідомлення посадових осіб виконавчого апарату районної ради про наявність конфлікту інтересів шляхом виконання відповідного службового завдання особисто чи в інший спосіб, передбачений законодавством

Ємець А.В.

постійно

16

Забезпечити оновлення актуальної інформації на офіційному сайті районної ради

Ємець А.В.

Усатова Є.П.

постійно

17

Забезпечити підготовку узагальненої інформації щодо подання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік

Ємець А.В.

Усатова Є.П.

Квітень 2024 р.

18

Підтримувати практику інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності районної ради щодо боротьби з корупцією - „гаряча лінія”

Ємець А.В., Усатова Є.П.

постійно

19

Забезпечити роботу:

 

постійно

 

телефон довіри – тел. 5-25-24

Ємець А.В.

 
 

 

Усатова Є.П.

 

21

Висвітлювати на офіційному сайті районної ради, у місцевих засобах масової інформації просвітницькі публікації щодо прав громадян, механізмів їх реалізації при зверненнях до районної ради, а також пропагувати національні та духовні цінності

Ємець А.В.

Усатова Є.П.

постійно

22

Сприяти престижності статуту посадової особи органу місцевого самоврядування, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників виконавчого апарату районної ради за критеріями професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду, удосконалювати механізм відбору і призначення на службу в районну раду, як в орган місцевого самоврядування

Ємець А.В.

постійно

23

Проведення перевірки  внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень

Усатова Є.П.

постійно

24

Постійно проводити аналіз практичної реалізації положень Законів України „Про запобігання корупції”, „Про доступ до публічної інформації”, надаючи відповідні довідки голові районної ради та його заступнику

Усатова Є.П.

постійно

25

Забезпечувати доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно – правових актів районної ради, розміщуючи їх на веб-сторінці районної ради

Ємець А.В.

постійно

26

Удосконалювати існуючі та працювати над створенням додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень серед працівників виконавчого апарату районної ради

Усатова Є.П.

Ємець А.В.

постійно

27

Здійснювати контроль за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів, виділених на утримання виконавчого апарату районної ради

Володько В.В.

щокварталь-но

28

Проводити моніторинг орендної плати за оренду службових приміщень районної ради

Володько В.В.

постійно

29

Розробити проєкт Плану заходів щодо запобігання корупції у виконавчому апараті районної ради на 2024 рік

Усатова Є.П.

4 квартал 2024 року


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора