ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДРА ВЕСТ ГРУП"

Дата: 06.05.2019 14:57
Кількість переглядів: 372

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

 

_______2019523547________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДРА ВЕСТ ГРУП"
код ЄДРПОУ 42673297

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса (адреса для листування): 04123, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗАПАДИНСЬКА, будинок 13, ЛІТЕРА А,  тел.: +380960422521, e-mail: nadrawestgroup@ukr.net.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика:

Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням газу природного, нафти (промислова розробка родовищ), розширення меж спеціального дозволу на користування надрами Бутівсько-Миргородської площі.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів ДКЗ України, облаштування та промислова розробка родовища.

З метою розробки покладів Бутівсько-Миргородської площі передбачається буріння свердловин проектною глибиною до 4500 м.

Передбачається підключення проектних свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини інших родовищ, які знаходяться поза межами ділянки досліджень.

Технічна альтернатива 1.

Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням газу природного, нафти (промислова розробка родовищ), розширення меж спеціального дозволу на користування надрами Бутівсько-Миргородської площі.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів ДКЗ України, облаштування та промислова розробка родовища.

З метою розробки покладів Бутівсько-Миргородської площі передбачається буріння свердловин проектною глибиною до 4500 м.

Для збору і підготовки вуглеводнів, передбачається будівництво установки підготовки вуглеводневої сировини.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

В адміністративно-територіальному відношенні Бутівсько-Миргородська площа знаходиться в межах Миргородського, Великобагачанського та Шишацького районів Полтавської області.

Територіальні альтернативи 1,2.

         Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, ділянка знаходиться у геологічному вивченні).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Оптимальне освоєння запасів вуглеводнів та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Позитивний аспект - створення робочих місць, забезпечення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва, тощо)

Бутівсько-Миргородська ліцензійна ділянка у відповідності до нафтогазогеологічного районування приурочена до Глинсько-Солохівського НГР. Щільність нерозвіданих ресурсів у межах району 30-100 тис. т умов. пал. на 1 км2 на газ конвенційного типу.

Найближчими до площі робіт є Кибинцівське та Сагайдацьке родовища, промислові поклади на яких пов’язані з відкладами тріасу (горизонт І-2) та московського (горизонт М-2), башкирського (горизонт Б-12), серпуховського (горизонти С-7, С-16) ярусів карбону.

Сейсморозвідувальними дослідженнями МСГТ в 1981-89 рр. у відкладах девону, нижнього і середнього карбону були виявлені Бутівське, Малинівське підняття, а також підтверджені виявлені раніше Коломийцівська і Ляхівська структури.

В рамках діяльності була виконана початкова геолого-економічна оцінка ресурсів вуглеводнів Бутівсько-Миргородської площі, Полтавської області. Відпрацьована оптимальна геологічна модель Бутівсько-Миргородської площі, виконаний аналіз усіх геолого-геофізичних і технологічних досліджень. Проведена геолого-економічна оцінка запасів і ресурсів вуглеводнів згідно вимог ДКЗ України.

Результати аналізу матеріалів сейсморозвідувальних робіт Бутівсько-Миргородської площі, перегляд даних буріння свердловин і залучення матеріалів сусідніх родовищ дозволило встановити продуктивність горизонтів В-16 та Фр-1. Колекторами цих покладів є традиційні для регіону пісковики та алевроліти. Основні обсяги газу й конденсату площі сконцентровані у покладі горизонту В-16.

За результатами виконаних геологорозвідувальних робіт у межах перспективної Бутівсько-Миргородської площі прогнозується 2 газоконденсатних поклади у відкладах візейського ярусу (гор. В-16) нижнього карбону та франського ярусу (гор. Фр-1) верхнього девону.

У геологічній будові площі беруть участь осадові утворення палеозойської, мезозойської та кайнозойської ератем та породи докембрійського кристалічного фундаменту.

В будові девону апікальної частини Бутівського підняття відмічається значне зменшення потужності девонських відкладів. Встановлено випадіння відкладів фаменського та частини франського ярусів у свердловині 1-Бутівська та їх розвиток у свердловинах Ярмаківської, Великобагачанської площ та частково у свердловині 238-Миргородська.

По горизонту відбиття Vb31(C1v1) Бутівське підняття представлене брахіантиклінальною складкою з асиметричними крилами та перикліналями, яка змінює своє простягання із субширотного на північно-західне. Південне крило складки круте та коротке, ускладнене поздовжнім скидом амплітудою 20-50 м, північне крило - пологе, протяжне, ускладнене діагональним та поздовжніми порушеннями.

На північ та північний схід від Бутівської структури виділені Ляхівська та Коломицівська структури, південно-західніше від Ляхівської розташована Овнянська структура. Всі структури морфологічно виражені у вигляді структурного носу.

Проведення подальших робіт у межах ділянки обумовлено необхідністю уточнення її геологічної будови та перспектив нафтогазоносності шляхом комплексної переінтерпретації даних геофізичних досліджень та тематичних робіт, геохімічних, електророзвідувальних та високоточних гравірозвідувальних робіт, буріння пошукових, розвідувальних та експлуатаційних свердловин, відкриття та оконтурення родовищ газу, отримання приростів запасів газу категорії С1, проведення ДПР, здійснення геолого-економічної оцінки запасів газу родовищ та представлення матеріалів у ДКЗ України, облаштування та промислова розробка родовищ.

Розширення меж спеціального дозволу на користування надрами Бутівсько-Миргородської площі надає можливість оконтурити зони розповсюдження потенційно продуктивних порід та можливо виявити значні запаси вуглеводнів.

З метою розробки покладів Бутівсько-Миргородської площі передбачається буріння свердловин проектною глибиною до 4500 м.

Виходячи із геологічної будови площі, під час буріння проектних свердловин, буде використовуватися конструкція свердловин, що враховує геологічні особливості району робіт та забезпечує надійне перекриття для попередження перетоків з використанням високоміцних портландцементів.

На усті свердловин встановлюється противикидне обладнання для безпечного розкриття продуктивних горизонтів.

Газ із свердловин по індивідуальних шлейфах заплановано подавати під власним тиском до установки підготовки вуглеводневої сировини.

Для попередження забруднення родючого шару ґрунту у межах ділянки родючий шар знімається з допомогою бульдозера або скрепера і складається в кагати. Забороняється змішування родючого і мінерального шару ґрунтів.

Після закінчення буріння і випробування свердловин проводиться рекультивація, яка включає нейтралізацію хімічних реагентів, технічну і біологічну рекультивацію.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства.

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 встановлюються згідно чинного законодавства аналогічно до прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Не розглядаються (об’єкт існуючий; ділянка знаходиться у геологічному вивченні).

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Не розглядаються (об’єкт існуючий; ділянка знаходиться у геологічному вивченні).

 

         8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: процес геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) Бутівсько-Миргородської площі не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що призводить до парникового ефекту.

Геологічне середовище: вплив виявляється у вигляді порушення нормативного стану геологічного розрізу в процесі буріння свердловин.

Повітряне середовище: джерелами забруднення атмосфери при розробці родовища є технологічне обладнання, процес спалювання газу на факелі та продувки свердловин. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: можливий при проведенні робіт з облаштування об’єктів використання надр. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: на землях природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення геологорозвідувальні та інші роботи не проводитимуться.

Рослинний, тваринний світ:

Рослинність - передбачені дії, направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ - вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Навколишнє соціальне середовище (населення): залучення інвестицій в економіку району. Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: геологорозвідувальні та інші роботи, пов’язані з користуванням надрами на територіях пам'яток архітектури, історії і культури (як об'єктів забудови), зон рекреації, культурного ландшафту не проводитимуться.

Відходи: поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):  планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із пунктом 3 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із вимогами ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із потенційного впливу на повітря, ґрунт, водні ресурси, флору і фауну в межах ділянки надр, а також провести розрахунки можливого акустичного впливу.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:

відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде - розширення спеціального дозволу № 4850 від 22.08.2017р. на користування надрами з геологічного вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) Бутівсько-Миргородської площі, що видається Держгеонадрами України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua 
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора