Рішення про затвердження районного бюджету на 2020 рік

Дата: 26.12.2019 07:51
Кількість переглядів: 715

Фото без опису

Рішення 48 сесії районної ради сьомого скликання №20 від 24.12.2019 р. "Про районний бюджет на 2020 рік"

Фото без опису
УКРАЇНА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
сорок восьма сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

24 грудня 2019 року                                                                                                                                                   № 20

Про районний бюджет на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування України», районна рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

 • доходи районного бюджету у сумі 171 254 554   гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  169 704 204 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету 1 550 350  гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;
 • видатки районного бюджету у сумі  171 254 554  гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 169640680  гривень та  видатки спеціального фонду районного бюджету  1 613 874 гривень;
 • повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 38 000 гривень;
 • надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 38 000 гривень;
 • профіцит за загальним фондом районного бюджету  у сумі 63 524 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету  у сумі 63 524 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі  300 000  гривень, що становить  0,3 відсотків видатків  загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
 • резервний фонд районного бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком   5 до цього рішення.

Районна державна адміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний  бюджет відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат  районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  у сумі  29 231 970   гривень згідно з додатком  7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені  статтями  97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691   та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині  доходів є надходження , визначені статтями  691  Бюджетного кодексу України;
2)  у частині фінансування є надходження , визначені пунктом 10 частини  першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10,11 частини першої статті 691  Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020  році кошти , отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті   691, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на :

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів  та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг  та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам
 • оплата енергосервісу

10. Дозволити начальнику фінансового управління Миргородської  райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим  поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Миргородської райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного      бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів, бюджетних програм протягом 45днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання  бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів  бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3)  здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі  до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до  законодавства, а саме:

 • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками , бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України до 15 березня 2021 року;
 • оприлюднення паспортів бюджетних програм у  триденний строк з дня їх  затвердження;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових  зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
6)   забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну  та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом  енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів  споживання.

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною  програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління Миргородської райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету та в розрізі класифікації кредитування бюджету- щодо надання кредитів з бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, погодженим з постійною  комісією районної ради з питань бюджетних, інвестиційних відносин, комунальної власності, промисловості, комунікацій, транспорту, сприяння малому та середньому бізнесу , перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету в межах  їх загального обсягу за  бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за розпорядженням голови Миргородської районної державної адміністрації.

Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується  для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. У цьому випадку за подання головних  розпорядників бюджетних коштів, погодженим з постійною  комісією районної ради з питань бюджетних, інвестиційних відносин, комунальної власності, промисловості, комунікацій, транспорту, сприяння малому та середньому бізнесу, передача бюджетних призначень між головними розпорядниками здійснюється за розпорядженням голови Миргородської районної державної адміністрації.

14. Затвердити розмір відрахування частини прибутку (доходу) до районного бюджету для підприємств, установ і організацій (крім бюджетних) , майно яких є спільною власністю територіальної громади району, на рівні 10 відсотків . У разі спрямування господарською організацією частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази (капітальні видатки), за поданням підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), погодженим з постійною комісією районної ради з питань бюджетних, інвестиційних відносин, комунальної власності, промисловості, комунікацій, транспорту, сприяння малому та середньому бізнесу , розмір відрахувань частини прибутку зменшується на суму цих  капітальних видатків .

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком  щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Організацію виконання цього пункту покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджетних, інвестиційних відносин, комунальної власності, промисловості, комунікацій, транспорту, сприяння малому та середньому бізнесу.

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

16. Додатки 1-7  до  цього  рішення  є  його невід’ємною частиною.

17. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому управлінню райдержадміністрації оприлюднити рішення в десятиденний  строк з дня його прийняття в газеті «Прапор перемоги».

18. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління Миргородської райдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань бюджетних, інвестиційних відносин, комунальної власності, промисловості, комунікацій, транспорту, сприяння малому та середньому бізнесу.

 

Голова районної ради                                                       Леонід ЯРИНИЧ


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора