№27 25.10.2021

Дата: 25.10.2021 10:04
Кількість переглядів: 43

Про затвердження Правил пропускного режиму в адміністративну будівлю Миргородської районної ради, що знаходиться за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 120


На підставі частини сьомої статті 55 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 1, 2 статті 25 та статті 34 Закону України від 09 квітня 1999 року №586 - XIV „Про місцеві державні адміністрації”, згідно з Законом України від 22 березня 2012 року №4616-VI „Про охоронну діяльність”, пунктом 233 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року №939, враховуючи Договір оренди приміщення районної ради з Миргородською райдержадміністрацією від 22 березня 2021 року №1, 
зобов’язую:
1.    Затвердити Правила пропускного режиму в адміністративну будівлю Миргородської районної ради, що знаходиться за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 120 (додаються).
2.    Покласти обов’язки відповідальної особи за відкриття (закриття) адміністративної будівлі на таких посадових осіб:
ЄМЕЦЬ А.В. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
ХОМЕНКО В.М. – керівник апарату районної держадміністрації (за згодою).
3.    Миргородській районній держадміністрації надати список осіб, яким, згідно посадових обов’язків, необхідно мати доступ до відкриття (закриття) адміністративної будівлі.
4.    Ознайомити з вимогами Правил  пропускного режиму працівників районної ради, районної держадміністрації та орендарів приміщень адміністративної будівлі.
5.    Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Голова районної ради                  Наталія ГИРКА

ПОГОДЖЕНО
    ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Миргородської районної державної адміністрації
Віктор ІВАНЕНКО        Розпорядження голови районної ради від 25 жовтня 2021 року №27

«25» жовтня 2021 року        


ПРАВИЛА
пропускного режиму в адміністративну будівлю, що знаходиться за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 120
1. Загальні положення
1) Правила пропускного режиму в адміністративну будівлю, що знаходиться за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 120 (далі – Правила) розроблено на підставі Закону України „Про охоронну діяльність” та Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939;
2) пропускний режим в в адміністративну будівлю, що знаходиться за адресою м. Миргород, вул. Гоголя, 120 (далі – адмінбудівля) встановлюється з метою збереження матеріальних цінностей, недопущення безконтрольного проходу, проникнення в приміщення сторонніх осіб, проїзду транспортних засобів у внутрішній двір адміністративної будівлі, несанкціонованого витоку інформації, викрадення документів і майна тощо;
3) у цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: пропускний режим - установлений у межах адмінбудівлі порядок, який забезпечується комплексом організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою виключення можливості безконтрольного переміщення осіб, транспортних засобів і майна на об’єкт та з об’єкта охорони;
- об’єкт охорони – адмінбудівля, територія та майно Миргородської районної ради; 
- персонал охорони – представники охоронної організації, з якою укладено договір, та які безпосередньо виконують функції з охорони об’єкту охорони в нічний та неробочий час; 
- відповідальна особа – посадова особа районної ради чи райдержадміністрації, яка уповноважена знімати чи здавати об’єкт охорони під сигналізацію; 
4) дані Правила розповсюджуються на адмінбудівлю, що знаходиться за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 120;
5) організація заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на них обов’язків здійснюється Миргородською районною радою.
2. Організація пропускного режиму на об’єкті охорони в робочий час
Вхід до (вихід з) адмінбудівлі районної ради здійснюється через центральний вхід. 
Усім громадянам у робочі дні надається вільний доступ до службових приміщень адмінбудівлі (за винятком кабінету режимно-секретного органу Миргородської райдержадміністрації, вхід до якого дозволяється обмеженому колу працівників райдержадміністрації, відповідно до списку, затвердженого головою райдержадміністрації) у робочий час з 08.00 год. до 17.00 год. 
У робочий час двері приміщення режимно-секретного органу постійно закриті. 
3. Організація пропускного режиму на об’єкті охорони у вихідні та дні
1) Вхід до (вихід з) адмінбудівлі районної ради у вихідні та святкові дні допускається з дозволу голови районної ради та голови районної держадміністрації; 
2) основними документами, що дають право працівникам структурних підрозділів районної держадміністрації, районної ради, комунальних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління районної ради та районної держадміністрації, та іншим особам (відвідувачам) на вхід (вихід) та пересування на об’єкті нагляду у неробочий час є посвідчення, паспорт та зображеннях відповідних документів у електронному вигляді, пред’явлених особою через мобільний додаток «Портал Дія»;
3) на об’єкт охорони за посвідченнями допускаються:
- керівництво та працівники районної ради та районної державної адміністрації; 
- керівники та працівники структурних підрозділів районної держадміністрації, які розміщенні в адміністративній будівлі та за іншими адресами;
- керівники територіальних підрозділів міністерств та відомств, які розташовані в адміністративній будівлі та за іншими адресами;
- міські, селищні, сільські голови та секретарі місцевих рад;
- депутати районної ради;
- керівники комунальних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління районної ради та районної держадміністрації;
4) інші особи (відвідувачі) допускаються на об’єкт охорони по паспортах та за зображеннях відповідних документів у електронному вигляді, пред’явлених особою через мобільний додаток «Портал Дія»;
5) сторонні особи (громадяни), що відвідують об’єкт охорони, при необхідності проходу до структурного підрозділу, допускаються на об’єкт охорони лише у супроводі відповідального працівника цього підрозділу. Зазначених осіб черговий працівник реєструє в Журналі реєстрації відвідувачів. При цьому працівник, який супроводжує відвідувача, несе персональну відповідальність за дотримання відвідувачем вимог цих Правил, а також за своєчасне залишення відвідувачем адміністративного приміщення; 
6) бригади та окремі працівники, які виконують роботи за договорами, допускаються на об’єкт охорони за списками, підписаними керівниками відповідних установ, де ведуться ремонтні роботи; 
7) контроль за перебуванням на об’єкті охорони робітників, що виконують господарські та будівельні роботи, покладається на керівників відповідних установ, де ведуться ремонтні роботи; 
8) право безперешкодного доступу на об’єкт охорони мають народні депутати України, депутати обласної та районної ради, працівники поліції, прокуратури, суду, Служби безпеки України, Антимонопольного комітету України, Державної фіскальної служби, фельд’єгерського зв’язку і спецзв’язку та інші особи, які мають на це право відповідно до чинного законодавства України. 
Зазначених осіб черговий працівник допускає на об’єкт при пред’явленні ними службових посвідчень із відповідною реєстрацією в Журналі реєстрації відвідувачів; 
9) перебування на об’єкті охорони у вихідні та святкові дні дозволяється працівникам районної держадміністрації та іншим працівникам, якщо це викликано виробничою необхідністю, за службовим посвідченням з реєстрацією в Журналі реєстрації відвідувачів. 
10) у вихідні дні та святкові дні вхідні двері тримаються на замках постійно. 
4. Доступ на об’єкт охорони іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (далі - іноземці) дозволяється лише за рішенням голови райдержадміністрації за погодженням з головою районної ради у присутності посадової особи, відповідальної за прийом і проведення роботи з ними. Під час прийому і роботи з іноземцями забороняється залишати їх без супроводжуючих осіб. Організація прийомів іноземних делегацій та окремих іноземців здійснюється відповідно до розпоряджень голови районної ради та згідно „Порядку організації прийомів іноземних делегацій та окремих іноземців в Миргородській райдержадміністрації”. 
5. Організація обліку, видачі та анулювання посвідчень в райдержадміністрації визначається відповідними нормативно-правовими актами установ та організацій, які орендують приміщення в адмінбудівлі Миргородської  районної ради. 
6. Порядок в’їзду (виїзду) автотранспорту на територію об’єкта охорони: 
1) в’їзд у внутрішній двір районної ради дозволяється виключно: службовим автомобілям районної ради та районної держадміністрації, комунальних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління районної ради та райдержадміністрації, приватним транспортним засобам працівників районної ради та районної держадміністрації, транспортним засобам власників гаражів, що перебувають у приватній власності, інших установ та організацій, які орендують приміщення; 
2) допуск на територію районної ради автомобілів сторонніх підприємств, організацій, установ для виконання навантажувально-розвантажувальних та інших робіт здійснюється відповідно розділу 8; 
3) у разі стихійного лиха, пожежі та за інших надзвичайних обставин спеціальні машини з персоналом, а також аварійні бригади пропускаються на територію об’єкта безперешкодно. 
7. Порядок прийому-передачі службових приміщень районної ради та райдержадміністрації під охорону 
1) працівники зобов’язані: 
підтримувати службові приміщення і майно, яке в них знаходиться, у належному санітарному й технічному стані; 
2) дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з технологічним обладнанням і побутовими приладами, а також правил пожежної безпеки; 
3) сприяти охороні приміщень і майна, запобігати його пошкодженню або розкраданню; 
4) після закінчення робочого дня працівники повинні перевірити зачинення вікон, відключення від електромережі технологічної апаратури, вимкнення освітлювальних приладів, замкнути на ключ вхідні двері та за наявності провести опломбування дверей; 
5) для здачі адмінбудівлі під охорону відповідальна особа зобов’язана: 
- переконатися у відсутності людей в приміщеннях; 
- закрити ворота та двері входу з внутрішнього двору робочим комплектом ключів; 
- ввести на пульті керування охоронною сигналізацією код постановки адмінбудівлі під охорону; 
- закрити двері центрального входу ключем; 
- переконатися в тому, що приміщення взято під охоронну сигналізацію (по постійному світловому сигналу світлодіода на пульті керування охоронною сигналізацією) і підтверджено персоналом охорони. 
6) для зняття адмінбудівлі з під охорони відповідальна особа зобов’язана: 
- відкрити двері центрального входу ключем; 
- ввести на пульті керування охоронною сигналізацією код зняття адмінбудівлі з під охорони; 
- відкрити ворота та двері входу з внутрішнього двору робочим комплектом ключів. 
7) у разі виявлення порушення цілісності печатки або дверного замка (з ознаками злому), приміщення відкривається комісією у складі працівника персоналу охорони та працівника даного кабінету. Про факт відкривання приміщення комісією складається акт. 
8) якщо після відкривання службового приміщення (без ознак злому) працівник виявив відсутність (крадіжку) майна або його пошкодження, він зобов’язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника та працівника персоналу охорони. Керівник підрозділу, в якому трапилась подія, інформує про це свого безпосереднього керівника. Рішення про призначення службового розслідування за фактом крадіжки або пошкодження майна приймає голова районної ради або райдержадміністрації; 
9) ключі від центрального входу об’єкта охорони зберігаються у відповідальної особи. Ключами від центрального входу та входу з внутрішнього двору користується виключно відповідальна особа; 
10) про втрату ключа негайно сповіщається голова районної ради. Особа, з вини якої втрачено ключ від дверей, зобов’язана виготовити його за власні кошти;
11) порядок прийому-передачі під охорону режимного приміщення Миргородської районної держадміністрації здійснюється по журналу ф. 33 та визначається відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці. 
8. Заборони щодо внесення (ввезення) предметів на територію об’єкту охорони
1) ввіз (вивіз), внесення (винесення) майна дозволяється за службовими записками (заявками), підписаними матеріально відповідальною особою, погодженими заступником голови районної держадміністрації та заступником голови районної ради; 
2) громадянам в адмінбудівлі забороняється при собі мати: колючі, ріжучі чи рублячі предмети або інструменти (ножі, сокири, коси, сапи, швайки, молотки, в’язальні спиці, тощо), холодну та вогнепальну зброю, будь-які види газової зброї (пістолети, газові балончики, тощо), пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, муляжі зброї, піротехнічні пристрої та вибухові речовини; проходити до приміщення з собаками, котами, іншими домашніми чи хижими тваринами та птицею, крім собак-поводирів, з будь-якими візками, велосипедами, сумками, валізами, пакетами чи іншими предметами розміром більше як 55х35х15 см (крім портфелів та жіночих сумок); 
3) фото- та відео зйомка в адмінбудівлі здійснюється лише з дозволу особи, яку знімають. Фотографування та відео зйомка приміщень та документів (журналів) в адмінбудівлі можлива з дозволу керівництва районної держадміністрації та районної ради. 
9. Відповідальність осіб 
1) працівники районної ради, районної державної адміністрації та її структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цих Правил, інші працівники орендарів приміщень адмінбудівлі за адресою м. Миргород, вул. Гоголя, 120 – згідно з чинним законодавством. 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
    ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Миргородської районної державної адміністрації
Віктор ІВАНЕНКО        Голова Миргородської районної ради
Наталія ГИРКА

«25» жовтня 2021 року        
«25» жовтня 2021 року

СПИСОК
осіб, яким надано доступ до відкриття (закриття) адміністративного приміщення Миргородської районної ради за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 120
№    Прізвище, ініціали    Посада    Номер телефону
Миргородська районна рада
1    Гирка Н.О.    Голова районної ради    
2    Карабка О.Ю.    Заступник голови районної ради    
3    Ємець А.В.    Керуючий справами    
4    Володько В.В.     Начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер    
5    Усатова Є.П.    Начальниця загального відділу     
Миргородська районна держадміністрація
1    Іваненко В.Б.    Голова районної державної адміністрації    
2    Дяківнич В.А.    Перший заступник голови державної адміністрації    
3    Хоменко В.М.    Керівник апарату     
4    Яковенко С.М.    Завідувач сектором мобілізаційної роботи    
5    Вільховий О.Д.    Завідувач сектором оборонної роботи    


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора